Rio RI4185 FIAT 128 N.23 MONZA 1970 L.CRASSEVIG 1 43 Modellino